Total

Species around the world:

V. Anglesey Sunshine  /  V. Annie May  /  V. Apricot Sunset  /  V. Arctic Summer  /  V. Aurora  /  V. Avalon  /  V. Aztec Gold  /  V. Banana Custard (Banana Custard Mullein)  /  V. Bill Bishop  /  V. Blushing Bride  /  V. Bold Queen (Mullein)  /  V. Brookside  /  V. Broussa  /  V. Buttercup  /  V. Butterscotch  /  V. Camelot  /  V. Caribbean Crush (Caribbean Crush Ornamental Mullein)  /  V. Catherine  /  V. Charles Harper  /  V. Charlotte  /  V. Cherokee  /  V. Cherry Helen (Ornamental Mullein)  /  V. Chilcombe  /  V. Christo’s Yellow Lightning  /  V. Claire  /  V. Clementine  /  V. Clent Sunset  /  V. Coneyhill Yellow  /  V. Copper Rose  /  V. Cotswold Beauty (Mullien)  /  V. Cotswold Cream (Mullien)  /  V. Cotswold King (Mullien)  /  V. Cotswold Queen (Mullien)  /  V. Daisy Alice  /  V. Dark Eyes (Ornamental Mullein)  /  V. Dark Lady  /  V. Dark Secret  /  V. Dijon  /  V. Dusky Maiden  /  V. Ebenezer Howard  /  V. Eleanor’s Blush  /  V. Elektra  /  V. Ellenbank Jewel  /  V. Ellenbank Rose  /  V. Flower of Scotland  /  V. Fothergills Mixed  /  V. Foxy  /  V. Frosted Gold  /  V. Gainsborough (Mullien)  /  V. Gold Nugget  /  V. Golden Bush  /  V. Golden Wings  /  V. Guinevere  /  V. Harkness Hybrid  /  V. Helen Johnson (Helen Johnson Mullein)  /  V. Hiawatha  /  V. High Noon  /  V. Honey Dijon  /  V. Hot Gossip  /  V. Hyde Hall Sunrise  /  V. Innocence  /  V. Jackie in Pink (Jackie in Pink  /  Verbascum)  /  V. Jackie In Spots  /  V. Jackie in Yellow  /  V. Jackie (Jackie Mullein)  /  V. Jester (Mullein jester)  /  V. Jolly Eyes  /  V. June Johnson  /  V. Kalypso  /  V. Kathmandu  /  V. Klondike  /  V. Kynaston  /  V. Ladywood  /  V. Lavender Lass (Mullein)  /  V. Lemon Queen  /  V. Lemon Sorbet  /  V. Letitia (Letitia Ornamental Mullein)  /  V. Linda  /  V. Megan’s Mauve  /  V. Merlin  /  V. Monster  /  V. Moonshadow  /  V. Mystery Blonde  /  V. Nimrod  /  V. Norfolk Dawn  /  V. Pandora  /  V. Patricia  /  V. Petra  /  V. Phoenix  /  V. Pink Domino (Ornamental Mullein)  /  V. Pink Glow  /  V. Pink Ice  /  V. Pink Kisses  /  V. Pink Petticoat  /  V. Pink Petticoats (Pink Petticoats Mullien)  /  V. Plum Pudding  /  V. Plum Smokey (Plum Smokey Verbascum)  /  V. Primrose Cottage  /  V. Primrose Path  /  V. Primrose Skies  /  V. Purple Prince  /  V. Queen of Hearts  /  V. Raspberry Ripple (Mullein)  /  V. Raspberry Sorbet  /  V. Rosie  /  V. Royalty (Mullein)  /  V. Saffron Towers (Mullein)  /  V. Sierra Sunset (Ornamental Mullein)  /  V. Silberkandelaber  /  V. Snow Maiden (Mullien)  /  V. Sorcery  /  V. Southern Charm (Southern Charm Verbascum)  /  V. Spica (Mullein)  /  V. Sugar Plum (Ornamental Mullein)  /  V. Summer Sorbet (Summer Sorbet Mullien)  /  V. Sunset  /  V. Temptress Purple  /  V. Terra Rossa  /  V. Tilney Moonbeam  /  V. Tilney Sundown  /  V. Tropic Blush  /  V. Tropic Dawn  /  V. Tropic Mystery  /  V. Tropic Rose  /  V. Tropic Spice  /  V. Tropic Sun  /  V. Turkey  /  V. Twilight  /  V. Valerie Grace  /  V. Vernale  /  V. Verpole  /  V. Verrans  /  V. Verwil  /  V. Virginia  /  V. Wessex  /  V. Yellow Johnson  /  V. abieticola  /  V. abieticolum  /  V. abietinum  /  V. abyadicum  /  V. acaule (Dwarf Mullein)  /  V. acaule Album  /  V. acaule × phoeniceum  /  V. acuminatum  /  V. acutifolium  /  V. adamovicii  /  V. adeliae  /  V. adenanthum  /  V. adenocarpum  /  V. adenocaulon  /  V. adenophorum  /  V. adenosepalum  /  V. adenotrichum  /  V. adrianopolitanum  /  V. adulterinum  /  V. adzharicum  /  V. adzharicum Charles Delight  /  V. adzharicum hybrid  /  V. aethiopicum  /  V. affine  /  V. afyonense  /  V. agastachyum  /  V. agrimoniifolium  /  V. agrimonioides  /  V. aintabicum  /  V. akdarense  /  V. alagezicum  /  V. alatum  /  V. album  /  V. alceoides  /  V. alepense  /  V. aliciae  /  V. Allestree hybrids  /  V. alopecuroides  /  V. alopecuros  /  V. alopecurus  /  V. alpestre  /  V. alpigenum  /  V. alpinum  /  V. alyssifolium  /  V. amanum  /  V. amasianum  /  V. ambigens  /  V. ambiguum  /  V. americanum  /  V. amoenum  /  V. anastasii  /  V. anatolicum  /  V. ancyritanum  /  V. andrusi  /  V. angustifolium  /  V. angustius  /  V. anisophyllum  /  V. annuum  /  V. antari  /  V. antilibanoticum  /  V. antinori  /  V. antiochium  /  V. antitauricum  /  V. aphentulium  /  V. aphyllopodum  /  V. apiculatum  /  V. aqranse  /  V. arbelense  /  V. arbusculum  /  V. arcturus (Cretan Bears Tail)  /  V. argentatum  /  V. argenteum  /  V. argyrostachyon  /  V. armeniacum  /  V. armenum  /  V. arnaizii  /  V. artvinense  /  V. aschersonii  /  V. aspersum  /  V. asperuloides  /  V. asperulum  /  V. aspinum  /  V. assurense  /  V. assurense var. singaricum  /  V. atheniense   /  V. atlanticum   /  V. atroviolaceum (Purple Mullein)   /  V. aucheri   /  V. aurantiacum   /  V. aureiforme   /  V. aureum   /  V. auriculatum   /  V. australe   /  V. austriacum   /  V. austroiranicum   /  V. avarorum   /  V. bakerianum   /  V. balcanicum   /  V. baldaccii   /  V. ballii   /  V. ballsianum   /  V. banaticum   /  V. barbeyi   /  V. barnadesii   /  V. barnadesii  /  Valentinum   /  V. barnadessi   /  V. barradense   /  V. barrandoni   /  V. barthii   /  V. basianicum   /  V. basivelatum   /  V. bastardi   /  V. battandieri   /  V. beckii   /  V. belasitzae   /  V. bellum   /  V. benthamianum   /  V. beryteum   /  V. berytheum   /  V. besnardii   /  V. betonicaefolium   /  V. betonicifolium   /  V. bicolle   /  V. bicolor   /  V. biebersteinii   /  V. biledschikianum   /  V. bipinnatifidum   /  V. biscutellaefolium   /  V. bithynicum   /  V. blancheanum   /  V. blatania   /  V. blattaria (White Moth Mullein)   /  V. blattaria Pink Beauty  /  V. blattaria Pink White Blush  /  V. blattaria Pink (Moth Mullein)   /  V. blattaria f. albiflorum (Moth Mullein)   /  V. blattaria L. Alba  /  V. blattaria L. Grandiflora  /  V. blattaria pink-flowered ·  /  V. blattaria var. albiflorum  /  V. blattaria var. normalis  /  V. blattaria yellow-flowered (Moth Mullein)   /  V. blattariforme   /  V. blattarioides   /  V. blattarium   /  V. blatteria   /  V. boerhaavii   /  V. boerhavi   /  V. boerhavii   /  V. boerhavii f. bicolor   /  V. boerhavii var. bicolor  /  V. boerhavii var. knochei  /  V. boevae   /  V. bohemicum   /  V. boisseri   /  V. boissieri   /  V. bombyciferum (Turkish Mullein)   /  V. bombyciferum Arctic Snow  /  V. bombyciferum Arctic Summer (Turkish Mullein)   /  V. bombyciferum Pink Domino  /  V. bombyciferum Polarsommer  /  V. bombyciferum Silver Lining  /  V. bombyciforme   /  V. bornmuelleranum   /  V. bornmuelleri   /  V. bornmuellerianum   /  V. bosnense   /  V. bottae   /  V. botuliforme   /  V. bourgeauanum   /  V. brachysepalum   /  V. bracteatum   /  V. bracteolatum   /  V. bracteosum   /  V. brandzae   /  V. brassicaefolium   /  V. brevidens   /  V. brevipedicellatum   /  V. bugulaefolium   /  V. bugulifolium   /  V. bulgaricum   /  V. burgeffii   /  V. caesareum   /  V. calabricum   /  V. calaurium   /  V. calvescens   /  V. calvum   /  V. calycinum   /  V. calycosum   /  V. camberiense   /  V. campestre   /  V. candelabrum   /  V. canescens   /  V. capitis-viridis   /  V. capusi   /  V. carduifolium   /  V. cariense   /  V. carmanicum   /  V. cataonicum   /  V. caucasicum   /  V. caudatum   /  V. ceccarinianum   /  V. cedreti   /  V. cedretioides   /  V. cedriti   /  V. celsiae   /  V. celsioides   /  V. ceratophyllum   /  V. cerinum   /  V. cernyi   /  V. chaixi   /  V. chaixii (Nettle-Leaved Mullein)   /  V. chaixii × V. olympicum   /  V. chaixii Album (Nettle-Leaved Mullein)   /  V. chaixii Clent Sunrise  /  V. chaixii Helene Bowles  /  V. chaixii Pink Domino  /  V. chaixii Sixteen Candles (Nettle-Leaved Mullein)   /  V. chaixii austriacum   /  V. chaixii chaixii   /  V. chaixii f. album Wedding Candles  /  V. chaixii hybrid   /  V. chaixii laxum   /  V. chaixii var. album Milk Shake  /  V. chaixii × Wendy’s Choice  /  V. charidemi  /  V. charidemii  /  V. charputense  /  V. chaudharyanum  /  V. chazaliei  /  V. cheiranthifolium  /  V. chinense   /  V. chionophyllum   /  V. chiovendae   /  V. chium   /  V. chrysanthum   /  V. chryserium   /  V. chrysochaete   /  V. chrysorrhacos   /  V. chrysostallostemum   /  V. cibinense   /  V. cilicia   /  V. cilicicum   /  V. cinereum   /  V. cisalpinum   /  V. claytoni   /  V. clinantherum   /  V. coeruleum   /  V. collinsi   /  V. collinum   /  V. commixtum   /  V. compactum   /  V. condensatum   /  V. confusum   /  V. congestum   /  V. conocarpum  /  V. conocarpum conradiae   /  V. conoideum   /  V. cordifolium   /  V. coromandelianum   /  V. coromandelianum sinense   /  V. coromandelicum   /  V. coronopifolium   /  V. corynephorum   /  V. cossonianum   /  V. cotoneum   /  V. crassifolium   /  V. crenatifolium   /  V. cretica (Cretan Mullein)   /  V. creticum   /  V. creticum Allomnis  /  V. creticum white-flowered   /  V. crystallostemon   /  V. cucullatibracteum   /  V. cupreum   /  V. cuspidatum   /  V. cylindraceum   /  V. cylindrocarpum   /  V. cylleneum   /  V. cymigerum   /  V. cystolithicum   /  V. daenense   /  V. daenzeri   /  V. dalamanicum   /  V. damascenum   /  V. davidoffii   /  V. davisianum   /  V. debeauxii   /  V. decaisneanum   /  V. decorum   /  V. decurrens   /  V. decursivum   /  V. degenii   /  V. delileanum   /  V. delphicum   /  V. demirizianum   /  V. densiflorum (Dense-Flowered Mullein)   /  V. dentatum   /  V. dentifolium   /  V. denudatum   /  V. deserticola   /  V. detersile   /  V. dieckianum   /  V. digitalis   /  V. dimoniei   /  V. dingleri   /  V. dirupatae   /  V. discolor   /  V. disjectum   /  V. divaricatum   /  V. diversifolium   /  V. divrikianum   /  V. doiranense   /  V. dominii   /  V. drymophilum   /  V. drymophyloides   /  V. dubium   /  V. dudleyanum   /  V. duernsteinense   /  V. dumulosum (Dwarf Mullein)   /  V. dumulosum × pestalozzae   /  V. durmitoreum   /  V. dyris   /  V. elegans   /  V. elegantulum   /  V. eleonorae   /  V. ellipticifolium   /  V. elongatum   /  V. embergeri   /  V. epirotum   /  V. epixanthemum (Verbascum)   /  V. epixanthinum   /  V. eremobium   /  V. eremocharis   /  V. erianthum   /  V. eriocarpum   /  V. eriophorum   /  V. eriorrhabdon   /  V. eriostachyum   /  V. erivanicum   /  V. erosum   /  V. erythrocaule   /  V. euboicum   /  V. euhoicum   /  V. euphraticum   /  V. euxinum   /  V. exuberans   /  V. fallax   /  V. farinosum   /  V. farsistanicum   /  V. fasciculatum   /  V. faurei   /  V. faurei acanthifolium   /  V. faurei commixtum   /  V. ferrugineum   /  V. festii   /  V. firmum   /  V. firuzabadicum   /  V. flaccidum   /  V. flavidum   /  V. flavipannosum   /  V. flexuosum   /  V. floccosum   /  V. foemina   /  V. foetidum   /  V. fontanesii   /  V. fontqueri   /  V. formanekii   /  V. formosum   /  V. friedrichsthalianum   /  V. fruticulosum   /  V. gabrieliae   /  V. gadarense   /  V. gaetulum   /  V. gaillardoti   /  V. gaillardotii   /  V. galilaeum  /  V. gallicum   /  V. garganicum   /  V. geminiflorum   /  V. georgicum   /  V. germaniciae   /  V. giganteum   /  V. giganteum subsp. martinezii   /  V. giganteum martinezii   /  V. gileadense   /  V. gintlii   /  V. glabratum   /  V. glabrum   /  V. glanduliferum   /  V. glanduligerum   /  V. glandulosum   /  V. globiferum   /  V. globiflorum   /  V. glomeratum   /  V. glomerulosum   /  V. gnaphalodes   /  V. gnaphaloides   /  V. godroni   /  V. gracilescens   /  V. graciliflorum   /  V. graecum   /  V. granatense   /  V. grandiflorum   /  V. grossum   /  V. guicciardii   /  V. gussonei   /  V. guttinianum   /  V. gypsicola   /  V. hadschinense   /  V. haemorrhoidale   /  V. haenseleri   /  V. hajastanicum   /  V. halacsyanum   /  V. Harptree smokey hybrids   /  V. hasarense   /  V. haussknechtianum   /  V. haussknechtianum var. fallacinum  /  V. haussknechtii  /  V. hayekii  /  V. heldreichii  /  V. helianthemoides  /  V. hema-figranum  /  V. henriquezii  /  V. hervieri   /  V. herzogii   /  V. heterodontum   /  V. heteroharbatum   /  V. heteromallum   /  V. heterophyllum   /  V. heteropogon   /  V. heuffelii   /  V. hinkei   /  V. holmbergii   /  V. horakii   /  V. hranicense   /  V. humile   /  V. hybrid   /  V. hybrida   /  V. hybridum   /  V. hyoseridifolium   /  V. hyoserifolium   /  V. hypoleucum   /  V. ibericum   /  V. iconium   /  V. ignescens   /  V. ikaricum   /  V. inaequale   /  V. incanum  /  V. indicum   /  V. infidelium   /  V. insigne   /  V. insulare   /  V. integrifolium   /  V. interjectum   /  V. intermedium   /  V. intricatum   /  V. inulifolium   /  V. italicum   /  V. jankae   /  V. jankaeanum   /  V. jernacha   /  V. joannis   /  V. jordanicum   /  V. jordanovii   /  V. josgadense   /  V. juruk   /  V. kabylianum   /  V. kalibaricum   /  V. kanitzianum   /  V. karyeteini   /  V. kastamunicum   /  V. kavinae   /  V. keniense   /  V. kermanense   /  V. kerneri (Kerner’s Mullein)   /  V. khorassanicum   /  V. kickxianum   /  V. kindlii   /  V. kiszacsense  /  V. kochiaeforme   /  V. koechelii   /  V. korovinii   /  V. kotschyi   /  V. krauseanum   /  V. kurdicum   /  V. lachnopus   /  V. laciniatum   /  V. laetum   /  V. laevigatum   /  V. lagurus   /  V. lagurus subsp. stefanovii   /  V. lagurus stefanovii   /  V. lanatum   /  V. lanceolatum   /  V. laramberguei   /  V. lasianthum   /  V. latesulcatifolium   /  V. latisepalum   /  V. laxiflorum   /  V. laxum   /  V. lederinannii   /  V. leianthum   /  V. leiocarpum   /  V. leiocaulon   /  V. leiocladum   /  V. leiostachyon   /  V. lemaitrei   /  V. lemenciacum   /  V. leptocladum   /  V. leptophyllum   /  V. leptostachyon   /  V. letourneuxii   /  V. leucanthemum   /  V. leuconeurum   /  V. leucophyllum   /  V. levanticum   /  V. libanoticum   /  V. limnense   /  V. linearilobum   /  V. linguifolium   /  V. linkianum   /  V. linnaei   /  V. litigiosum   /  V. lobatum   /  V. longicarpum   /  V. longicrure   /  V. longifolium (Mullein)   /  V. longifolium hybrid   /  V. longipedicellatum   /  V. longirostre   /  V. luciliae   /  V. luntii   /  V. luridiflorum   /  V. luridifolium   /  V. luridum   /  V. lusitanicum   /  V. luteo-viride   /  V. luteum   /  V. lychnites   /  V. lychnitideum   /  V. lychnitis (White Mullein)   /  V. lychnitis subsp. moenchii   /  V. lychnitis f. album   /  V. lychnitis f. rochelianum   /  V. lychnitis moenchii   /  V. lychnitis var. album  /  V. lycia   /  V. lycium   /  V. lydium   /  V. lynchnitis   /  V. lyprocarpum   /  V. lyratifolium   /  V. lyratum   /  V. macedonicum   /  V. macrantherum   /  V. macranthum   /  V. macrocarpum   /  V. macrophyllum   /  V. macrosepalum   /  V. macrostachyum   /  V. macrurum   /  V. maeandri   /  V. magellense   /  V. mairei   /  V. majale   /  V. majus   /  V. malacotrichum   /  V. mallophorum   /  V. mardinense   /  V. maroccanum   /  V. marschallianum   /  V. mas   /  V. masguindali   /  V. medinecum   /  V. medum   /  V. megaphlomos   /  V. megricum   /  V. meinckeanum   /  V. melhanense   /  V. melitenense   /  V. mesopotamicum   /  V. messanense   /  V. meteoricum   /  V. micrantha   /  V. micranthum   /  V. microcalycinum   /  V. microcarpum   /  V. microcymosum   /  V. microsepalum   /  V. millelacuum   /  V. millii   /  V. minutiflorum   /  V. mixtum   /  V. moenchii   /  V. molle   /  V. monspessulanum   /  V. montanum   /  V. monticolum   /  V. morronense   /  V. mucronatum   /  V. muhlenbeckii   /  V. murbeckianum   /  V. murbeckii   /  V. myconi   /  V. myconium   /  V. mykales   /  V. myrianthum   /  V. myriocarpum   /  V. myrthense   /  V. napifolium   /  V. natolicum   /  V. neglectum   /  V. neilreichii   /  V. nemorosum   /  V. nevadense (Mullein)   /  V. nicolai   /  V. nigrum (Black Mullein)   /  V. nigrum subsp. abietinum   /  V. nigrum Album  /  (Black Mullein)   /  V. nigrum abietinum   /  V. nigrum hybrid   /  V. nigrum nigrum (Black Mullein)   /  V. nigrum var. album  /  V. nigrum × pulverulentum   /  V. nigrum x thapsus   /  V. nikolovii   /  V. nitidulum   /  V. nitidum   /  V. niveum   /  V. nobile   /  V. nubicum   /  V. nudatum   /  V. nudicaule   /  V. nudiusculum   /  V. numidicum   /  V. nuriae   /  V. obovatum   /  V. obtusifolium   /  V. officinarum   /  V. olympicum (Olympic Mullein)   /  V. omanense   /  V. oocarpum   /  V. orbicularifolium   /  V. orchideum   /  V. oreodoxum   /  V. oreophilum   /  V. oreophilum hybrid   /  V. oreophilum var. joannis  /  V. orgyale   /  V. orientale   /  V. orphanideum   /  V. osbeckii   /  V. ovalifolium   /  V. ovatifolium   /  V. ovatum   /  V. oxycarpum   /  V. pachyurum   /  V. pallidiflorum   /  V. pallidum   /  V. palmyrense   /  V. pancicii   /  V. pangaeum   /  V. paniculatum   /  V. pannosiforme   /  V. pannosum   /  V. paphlagonicum   /  V. parallelum   /  V. parisiense   /  V. parnassicum   /  V. parviflorum   /  V. parvoflore   /  V. patris   /  V. pejovicii   /  V. pelitnopilodes   /  V. pelium   /  V. pellitum   /  V. pentelicum   /  V. peregrinum   /  V. persicum   /  V. pestalozzae   /  V. petiolare   /  V. petrae   /  V. phlomoides (Pale Yellow Mullein)   /  V. phlomoides var. album  /  V. phoeniceum (Purple Mullein)   /  V. phoeniceum Album  /  V. phoeniceum Antique Rose  /  V. phoeniceum Candy Spires  /  V. phoeniceum Flush of Pink  /  V. phoeniceum Flush of White (Purple Mullein)   /  V. phoeniceum Roman Candles Mix  /  V. phoeniceum Rosetta (Purple Mullein)   /  V. phoeniceum Violetta  /  (Purple Mullein)   /  V. phoeniceum hybrids   /  V. phoeniceum var. slavchovii  /  V. phoeniceum white hybrid   /  V. phoenicium   /  V. phoenicium Violetta (Purple Mullein)   /  V. phoenicum   /  V. phrygium   /  V. phyllostachyum   /  V. pilematophorum   /  V. pindicolum   /  V. pinetorum   /  V. pinnatifidum   /  V. pinnatisectum   /  V. piscicidum   /  V. pisidicum   /  V. plantagineum ·  /  V. plantaginifolium   /  V. plicatum   /  V. polystachyum   /  V. ponticum   /  V. portae   /  V. porteri   /  V. postianum   /  V. praetutianum   /  V. propontideum   /  V. protractum ·  /  V. pruinosum ·  /  V. prunellii ·  /  V. prusianum ·  /  V. pseudo-digitalis ·  /  V. pseudo-lychnitis ·  /  V. pseudo-nigrum ·  /  V. pseudobalcanicum ·  /  V. pseudocreticum ·  /  V. pseudoflagriforme ·  /  V. pseudoholotrichum ·  /  V. pseudonobile ·  /  V. pseudovarians ·  /  V. pterocalycinum ·  /  V. pterocalycinum var. mutense  /  V. pterocaulon (Mullein) ·  /  V. pterocladum   /  V. ptychophyllum   /  V. pulchrum   /  V. pulverulentum (Violetstamen Mullein)   /  V. pulvinatum   /  V. pumiliforme   /  V. pumilum   /  V. punalense   /  V. puniceum   /  V. purpureum   /  V. pycnostachyum   /  V. pyramidale   /  V. pyramidatum (Mullein)   /  V. pyrenaicum   /  V. pyroliforme   /  V. qulebicum   /  V. racemiferum   /  V. ramigerum   /  V. ramosissimum   /  V. ramosum ·  /  V. rascheyanum ·  /  V. reeseanum   /  V. reiseri   /  V. renzii   /  V. repandum   /  V. repens   /  V. rhinanthifolium ·  /  V. rhiphacum   /  V. rhombifolium ·  /  V. rigidulum ·  /  V. rigidum   /  V. rohlenae   /  V. rolletianum   /  V. roripifolium (Mullein)   /  V. rorripifolium   /  V. rosellum   /  V. rostafinskii   /  V. rotundatum   /  V. rotundifolium   /  V. rotundifolium subsp. conocarpum   /  V. rotundifolium subsp. ripacurcicum   /  V. rotundifolium conocarpum   /  V. rubiginosum   /  V. rubricaule   /  V. ruderale   /  V. rugosum   /  V. rugulosum   /  V. rumiciforme   /  V. rupestre   /  V. rupicola   /  V. sabaudum   /  V. saccatum   /  V. salgirensis   /  V. salmoneum   /  V. saltense   /  V. salutans   /  V. salviaefolium ·  /  V. salviifolium   /  V. samaritanii   /  V. samniticum   /  V. sartorii   /  V. saxatile   /  V. scabrum   /  V. scamandri   /  V. scaposum   /  V. scardicola   /  V. sceptrum   /  V. schachdagense   /  V. schiedeanum   /  V. schimperi   /  V. schimperianum   /  V. schneideri   /  V. schottianum   /  V. schraderi   /  V. sclavonicum   /  V. scoparium   /  V. semidecurrens   /  V. seminigrum   /  V. serpenticola ·  /  V. serratifolium   /  V. sessiliflorum   /  V. sevanense   /  V. seytunense   /  V. sheilae   /  V. shepardi   /  V. shiqricum   /  V. siculum   /  V. silesiacum   /  V. simavicum   /  V. simplex   /  V. simplex var. compositum  /  V. sinaiticum  /  V. sinnatum  /  V. sinuatum (Wavyleaf Mullein)  /  V. sinuatum f. albiflorum  /  V. slavonicum  /  V. smithii  /  V. smyrnaeum  /  V. solacolui  /  V. somaliense ·  /  V. songaricum ·  /  V. sorgerae ·  /  V. spathulisepalum ·  /  V. speciosum (Hungarian Mullein) ·  /  V. spectabile ·  /  V. spectabile var. isandrum  /  V. sphenandroides ·  /  V. spicatum ·  /  V. spinosum (Spiny Mullein) ·  /  V. splendidiforme ·  /  V. splendidum ·  /  V. spodiotrichum ·  /  V. spurium (Mullein) ·  /  V. stachydifolium ·  /  V. stachydiforme ·  /  V. stellatum ·  /  V. stelurum ·  /  V. stenocarpum ·  /  V. stenostachyum ·  /  V. stepporum ·  /  V. sterile ·  /  V. steveni ·  /  V. stevenii ·  /  V. straussii ·  /  V. strictum ·  /  V. styriacum ·  /  V. subalpestre ·  /  V. subalpinum ·  /  V. subbiserratum ·  /  V. sublobatum ·  /  V. subnivale ·  /  V. subserratum ·  /  V. subsinuatum ·  /  V. sudanicum ·  /  V. sulcatum ·  /  V. Sunset shades ·  /  V. suworowianum ·  /  V. suworowianum var. acuminatum  /  V. suworowianum var. papillosum  /  V. sylvestre  /  V. symes ·  /  V. syriacum ·  /  V. szovitsianum ·  /  V. tabsoiaes ·  /  V. tabukum ·  /  V. tagadirtense ·  /  V. talyschense ·  /  V. tapsus ·  /  V. taraxacifolium ·  /  V. tauri ·  /  V. tauricum ·  /  V. taygeteum ·  /  V. tempskyanum ·  /  V. tenellum ·  /  V. tenue ·  /  V. tenuicaule ·  /  V. ternacha ·  /  V. tetrandrum ·  /  V. tetuanense ·  /  V. teyberianum ·  /  V. thapsiforme ·  /  V. thapsis ·  /  V. thapsoides ·  /  V. thapsum ·  /  V. thapsus (Aaron´s-Rod) ·  /  V. thapsus subsp. martinezii ·  /  V. thapsus crassifolium ·  /  V. thapsus f. candicans ·  /  V. thapsus litigiosum ·  /  V. thapsus martinezii ·  /  V. thapsus montanum ·  /  V. thapsus thapsus (Flannel Mullein) ·  /  V. Thapsus var. valentinum  /  V. thracicum ·  /  V. thyrsoideum ·  /  V. tiberiadis ·  /  V. tibesticum ·  /  V. tomentosum ·  /  V. tossiense ·  /  V. touchyanum ·  /  V. tournefortii ·  /  V. tourneuxii ·  /  V. transcaucasicum ·  /  V. transjordanicum ·  /  V. transolympicum ·  /  V. trapifolium ·  /  V. trichostylum ·  /  V. tripolitanum ·  /  V. triste ·  /  V. tropidocarpum ·  /  V. tuna-ekimii ·  /  V. turcomanicum ·  /  V. turkestanicum ·  /  V. turriculatum ·  /  V. tymphaeum ·  /  V. tzar-borisii ·  /  V. undulatum (Wavy-Leaf Mullein) ·  /  V. urceolatum ·  /  V. urticaefolium ·  /  V. urumoffi ·  /  V. urumovii ·  /  V. uschakense  /  V. ustulatum  /  V. vacillans  /  V. valentinum  /  V. valerianifolium  /  V. vandasii  /  V. vanense  /  V. varians  /  V. velenovskyi  /  V. vernale  /  V. versicolor  /  V. versiflorum  /  V. vestitum  /  V. villosum  /  V. viminale  /  V. virens  /  V. virgatum (Wand Mullein)  /  V. virgatum dertosense  /  V. viridissimum  /  V. viscidulum  /  V. visianianum  /  V. vodnense  /  V. vollmannii  /  V. vulcanicum  /  V. wallichianum  /  V. wallrothii  /  V. warionis  /  V. weldenii  /  V. wiedemannianum (Indigo Mullein)  /  V. wierzbickii  /  V. wilhelmsianum  /  V. x godronii  /  V. × hybridum  /  V. × hybridum Copper Rose  /  V. × hybridum Snow Maiden  /  V. × hybridum Wega  /  V. × incanum  /  V. x intermedium  /  V. x kerneri (Kerner’s Mullein)  /  V. x letitiae  /  V. x martinii  /  V. x phoeniceum Jacki(Mullein)  /  V. x pterocaulon (Mullein)  /  V. x ramigerum  /  V. x semialbum  /  V. x thapsi  /  V. xanthophoeniceum  /  V. xanthophoeniceum var. albiflorum  /  V. yemense  /  V. zaianense  /  V. zlataroffi  /  V. zollikoferi  /  V. zuccarinii